Martinerri s.r.o.

Aktuální informace

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY JSME NUCENI DOČASNĚ PŘERUŠIT VEŠKERÝ MALOOBCHODNÍ PRODEJ

A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KONCOVÝM ZÁKAZNÍKŮM,

NA NAŠÍ PROVOZOVNĚ RECYKLAČNÍHO CENTRA V OTOVICÍCH.

PRODEJ A VEŠKERÉ SLUŽBY PRO PODNIKATELE JSOU PROZATÍM NEPŘERUŠENY.