Martinerri s.r.o.

Omítaný plot s výdřevou

Ztracené bednění ZB200 do výšky cca 50cm nad terén, sloupky z přesných tvarovek do výšky 100 cm, zakončené sedlovou zákrytovou deskou, plotová výdřeva, hoblované plotovky 9x2x100 2x nátěr Industrol, rýgle 60×40. Podezdívka s omítkou a rohovými lištami.