Martinerri s.r.o.

Oprava hřbitovní zdi – Bor 2018

Zdivo: Betonová cihla Liapor

Povrchová úprava: Vápenocementová omítka, tenkovrstvá štuková omítka a vrchní nátěr PCI

Objednatel: Credostav s.r.o.