Martinerri s.r.o.

RD Lomnice 2013

Šalování věnce, ukládka oceli, betonáž stropu.
Dodavatel oceli: ARMOVNA Otovice
Dodavatel betonu: LIAS Vintířov
Dopravce: Patočka Vlastimil
Doba provedení: 4 dny