Martinerri s.r.o.

Vysoká podezdívka + výdřeva

Ztracené bednění ZB200 ve výšce od 100 cm do 230 cm nad terén, sloupky z přesných tvarovek do výšky 100 cm, zakončené sedlovou zákrytovou deskou, plotová výdřeva, hoblované plotovky 9x2x100 2x nátěr Industrol, rýgle 60×40. Podezdívka bez omítky.